• Plastic Soup
    in de oceaan drijft heel veel plastic rond. Slecht voor al het leven in het water. De Nederlander Boyan Slat bouwt aan een installatie om het drijvende afval, de zogenaamde plastic soep uit de oceanen op te vangen.
  • Plastic in Groningen
    In 2016 heeft Attero 5.853 ton kunststof verpakkingsafval en drankenkartons nagescheiden. Per inwoner van de stad Groningen is dat zo’n 29 kilo per jaar. Attero betaalt de gemeente voor elke 1000 kilo nagescheiden kunststof € 130, dus 13 cent per kilo. Deze opbrengsten gaan af van de afvalstoffenheffing. Zo’n 70 tot 75% van het nagescheiden materiaal wordt – na opwerking en sortering – uiteindelijk opnieuw gebruikt als kunststof. Het resterende materiaal (een samengestelde reststroom van verschillende kunststoffen) kan niet worden hergebruikt en wordt verbrand onder terugwinning van energie.

Tijdlijn


Ervaring deelnemers
Klik hier voor de belangrijkste tips